Catégories

Tous les documents

Lectures
Vidéos
_Audio
Psychiatrie
_Symposium Post EPA
_Symposium Post SIRS
_Psychose FR
_Psychose NL
Formations
cct
Date d'ajout Titre
188 02/03/2017 à 13:16 Antipsychotica en acetylcholine: een stand van zaken Fiche détaillée
189 02/03/2017 à 13:18 Acute agitatie: definitie, differentiaaldiagnose en algemene benadering Fiche détaillée
190 02/03/2017 à 13:19 Acute dystonie Fiche détaillée
191 02/03/2017 à 13:19 ADHD en psychose Fiche détaillée
192 02/03/2017 à 13:20 Antipsychotische polyfarmacie bij schizofrenie Fiche détaillée
193 02/03/2017 à 13:21 Auditieve hallucinaties bij schizofrene patiënten: etiologie en behandeling Fiche détaillée
194 02/03/2017 à 13:22 Autonomie en evaluatie ervan bij schizofrene stoornissen Fiche détaillée
195 02/03/2017 à 13:23 How to measure cognition in daily practice Fiche détaillée
196 02/03/2017 à 13:23 Hoe verschillend is het neurocognitief profiel van schizofrene en bipolaire patiënten ? Fiche détaillée
197 02/03/2017 à 13:24 De cognitieve beperkingen van schizofrene patiënten: een duurzaam kenmerk van hun aandoening Fiche détaillée
198 02/03/2017 à 14:40 Cognitieve remediëring in het kader van schizofrene psychose Fiche détaillée
199 02/03/2017 à 14:41 Comedicatie bij schizofrenie Fiche détaillée
200 02/03/2017 à 14:50 Nieuwe concepten bij de behandeling van psychotische agitatie Fiche détaillée
201 02/03/2017 à 14:58 Delirium: Verwardheid en agitatie Fiche détaillée
202 02/03/2017 à 14:59 Antipsychotica en diabetes mellitus van het type 2 Fiche détaillée
203 02/03/2017 à 15:04 Diagnose van schizofrenie: categoriële en dimensionele benadering, welke complementariteit? Fiche détaillée
204 02/03/2017 à 15:06 Dosering en vorm van antipsychotica tijdens de verschillende fasen van de behandeling van schizofrene stoornissen Fiche détaillée
205 02/03/2017 à 15:09 Modulatie van een antipsychotische behandeling bij schizofrenie: waarom, wanneer, hoe? Fiche détaillée
206 02/03/2017 à 15:10 De eerste episode van schizofrenie Fiche détaillée
207 02/03/2017 à 15:13 De eerste tekens van een psychose Fiche détaillée
208 02/03/2017 à 15:22 Epilepsie en Psychose Fiche détaillée
209 02/03/2017 à 15:23 How to measure global outcome? Fiche détaillée
210 02/03/2017 à 15:24 Toepassing van evidencebased medicine (EBM) bij schizofrenie Fiche détaillée
211 02/03/2017 à 15:24 Executieve functies bij schizofrene psychose (2007) Fiche détaillée
212 02/03/2017 à 15:26 Executieve functies (2006) Fiche détaillée
213 02/03/2017 à 15:37 Zwangerschap, borstvoeding en behandeling met antipsychotica (2001) Fiche détaillée
214 02/03/2017 à 15:42 Extrapolatie van de resultaten van klinische studies naar de klinische praktijk Fiche détaillée
215 02/03/2017 à 15:43 Farmaco-economie en antipsychotica Fiche détaillée
216 02/03/2017 à 15:44 Farmacogenetica en schizofrene psychose Fiche détaillée
217 02/03/2017 à 15:46 Het geheugen: een overzicht van de verschillende systemen en processen Fiche détaillée
219 02/03/2017 à 15:51 Gewichtstoename bij schizofrene patiënten behandeld met klassieke en nieuwe antipsychotica Fiche détaillée
220 02/03/2017 à 15:51 De dichotomie van Kraepelin Fiche détaillée
221 02/03/2017 à 15:52 Quality of life bij schizofrene psychose Fiche détaillée
222 02/03/2017 à 15:53 Middelenmisbruik bij schizofrenie: een uitdaging bij het voorschrijven van antipsychotica Fiche détaillée
223 03/03/2017 à 07:25 De nazorg bij schizofreniepatiënten Fiche détaillée
224 03/03/2017 à 07:26 Bestaat er een associatie tussen schizofrene psychose en obsessief-compulsieve symptomen? Fiche détaillée
225 03/03/2017 à 07:26 De rol van omgevingsfactoren bij het ontstaan van schizofrene psychose Fiche détaillée
227 03/03/2017 à 07:28 Overdracht en persistentie van schizofrenie Fiche détaillée
228 03/03/2017 à 07:33 Zin en onzin van prodromale interventies bij individuen met een verhoogd risico op het ontwikkelen van schizofrene psychose Fiche détaillée 50th article of the Belgian Discussion Board on Antipsychotic Treatment
229 03/03/2017 à 07:36 Behandelingsprincipes van een rationeel voorschrift van antipsychotica bij psychotische agitatie Fiche détaillée
231 03/03/2017 à 07:38 Behandelingsprincipes van een rationeel voorschrift van antipsychotica bij schizofrenie: een nieuw paradigma? Fiche détaillée
232 03/03/2017 à 07:39 De psychotische recidieven bij schizofrenie Fiche détaillée
233 03/03/2017 à 07:39 Remissie bij schizofrenie Fiche détaillée
234 03/03/2017 à 07:46 Plaats van de schizoaffectieve stoornis in de psychiatrische nosografie Fiche détaillée
235 03/03/2017 à 07:46 Schizofrenie en de familie Fiche détaillée
236 03/03/2017 à 07:48 Schizofrenie en de samenleving Fiche détaillée
237 03/03/2017 à 07:48 Sedatie, rijvaardigheid en antipsychotica Fiche détaillée
238 03/03/2017 à 07:49 Antipsychotica en seksuele stoornissen Fiche détaillée
239 03/03/2017 à 07:49 Stereotypie bij schizofrene psychose Fiche détaillée
240 03/03/2017 à 07:50 Schizofrenie en suïcidaal gedrag Fiche détaillée
241 03/03/2017 à 07:50 Actuele cognitief-psychologische opvattingen over taalstoornissen bij schizofrenie Fiche détaillée
242 03/03/2017 à 07:51 Tardieve dyskinesie Fiche détaillée
243 03/03/2017 à 07:52 Therapieresistente schizofrenie Fiche détaillée
244 03/03/2017 à 08:01 Gedeeltelijke therapietrouw, schizofrenie en antipsychotica van de tweede generatie Fiche détaillée
245 03/03/2017 à 08:01 Uitkomst en recovery bij schizofrene psychose Fiche détaillée
246 03/03/2017 à 08:05 Eerste tekens van psychose Fiche détaillée
247 03/03/2017 à 08:05 Visuele perceptie bij schizofrene patiënten. Fiche détaillée
248 03/03/2017 à 08:06 Voorschrift voor antipsychotica buiten de vergunning voor het in de handel brengen (VHB) Fiche détaillée
249 03/03/2017 à 08:07 Wanen bij schizofrene psychose – een overzicht Fiche détaillée
250 03/03/2017 à 08:16 Wat willen psychotische patiënten echt? Fiche détaillée
251 03/03/2017 à 08:16 Wilsonbekwaamheid bij volwassenen met psychose Fiche détaillée
252 03/03/2017 à 08:17 Schizofrenie, ziekte-inzicht en antipsychotica Fiche détaillée
253 03/03/2017 à 08:18 Zwangerschap en (schizofrene) psychose (2016) Fiche détaillée